วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ยิ้ม ประนม ก้ม ขาน การให้ : สูตรเสน่หาของกัลยาณมิตรนิเทศ

ด้วยมุ่งมั่นงานนั้นหรือคือชีวิต
                             ด้วยมีจิตโอบเอื้อเพื่อการศึกษา
                             คุณธรรมนิเทศน้อมนำมา
                             จึงก้าวหน้าตามพ่อผู้ก่อชีวิน
                             จะยึดมั่นปณิธานที่ตั้งไว้
ยิ้ม ประนม ก้ม ไหว้ ไม่ทุศีล
ขับขานถ้อยมธุรสเป็นอาจิณ
เป็นผู้ให้ชนทั่วถิ่นทุกเวลา