วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ศน.อ้วน สู้ๆ..
กำลังใจ..จากกัลยาณมิตร
ครูรักอ่านรักภาษาไทยที่น่ารัก
ครูน้องขวัญ..ลินลดา

ครูในดวงใจ ครูไวท์&ครูขวัญ


กัลยาณมิตรนิเทศ : ภาษาไทยงดงามผ่านเพลงและดนตรี
โดยครูศักดิ์สิริ มีสมสืบ กวีซีไรท์ ประจำปี ๒๕๓๕