วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ครูในดวงใจ ครูไวท์&ครูขวัญ


กัลยาณมิตรนิเทศ : ภาษาไทยงดงามผ่านเพลงและดนตรี
โดยครูศักดิ์สิริ มีสมสืบ กวีซีไรท์ ประจำปี ๒๕๓๕