วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

..เด็กน้อยบนดอยสูงกับการอ่านออกเขียนได้.. ยุคศตวรรษที่ ๒๑

Story Telling ก้าวอย่างไรให้สำเร็จ
สู่การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
..เด็กน้อยบนดอยสูง.. ยุคศตวรรษที่ ๒๑

  คนบนดอย อ่านออกเขียนได้ ในศตวรรษที่ ๒๑  
ครูบนดอย..ดุจแสงหิ่งห้องกลางป่า
ขจัดความมืดนานา..สร้างสรรค์ปัญญาคงมั่น
ศรัทธา..หน้าที่  พร้อมพลีสุขสารพัน
"เขา" อยู่อย่างผู้สร้างสรรค์  สมคำขวัญครูผู้ให้...
......................................................................

 เด็กๆของพวกเรา บนดอย..ยุคนี้แหละครับ ศตวรรษ ๒๑ ยุคที่จะต้องปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ตามนโยบายที่เกิดขึ้นเพราะโลกหมุนติ้ว ข้อมูลของโลกเพิ่มมากมายมหาศาล  ครูต้องสอนน้อยลง เด็กต้องเรียนเพิ่มมากขึ้น : Teach Less Learn More)  เด็กๆของพวกผมยังคง...
 • อ่านไม่ได้..
 • เขียนไม่ได้
 • เขียนสะกดไม่ถูก
 • เขียนไม่เป็นเรื่องราว
 • พูดไม่ชัด
 • สมาธิสั้น
 • ขาดเรียนบ่อย (มาก)
 • ฯลฯ

  ...ช่างเป็นงานที่หนักหนาจริง  ได้แต่ทอดถอนใจ  ช่องว่างของเรามันห่างกันมาก  (ถอนหายใจอีกแล้ว) ความที่ข้อมูลของเรามีน้อย  กระบวนการขับเคลื่อน  เหมือนเข็นครกขึ้นภู..ปานนี้  
 • จะเป็นเพื่อน
 • จะแบ่งปันสื่อ
 • จะให้คำปรึกษา
 • พร้อมให้กำลังใจ ..ในการเข็นครกขึ้นภู ..ของคุณครู ตชด.ที่รักทุกท่านเจ้า       
จากกิจกรรมสุนทรียสนทนา , สุนทรียสาธก,  Story Telling  , เรื่องเล่าเร้าพลัง (หรืออ่อนพลัง..ของผู้เขียนเอง) สารพัน... ของพวกเราวานนี้ ที่ห้องเรือนคุ้ม  คุ้มภูคำ " การอบรมปฏิบัติการ ครู ตชด. ของเชียงใหม่และลำปาง ๒๑ โรงเรียน ๑๓๕ ชีวิต"    อีก ๒ วัน ที่ทุกท่านต้องกลับโรงเรียนบนดอยก่อนเปิดภาคเรียน  พร้อมพลังที่เต็มเปี่ยม...จะทำอย่างไรดีนี่  สู้ๆ เจ้า... แรงบันดาลใจ  ใจบันดาลแรง  แรงบันดาลงาน (คำงามของ อ.ศักดิ์สิริ) 
 
 
 
 
 
 
 

แบ่งปันความรู้แก่เพื่อนครู..(เพื่อความสะดวก รวดเร็ว)

 •  http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/257595 ออมคำในคลังใจ (โครงการสี่เดือนอ่านออกเขียนได้ของครูกานท์)
 • http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/257510 คลังคำภาษาไทย (สื่อการสอนภาษาไทย)
 • http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/220284 อะหยังเอ๊าะ (สื่อส่งเสริมการอ่าน ภูมิปัญญาล้านนา ประเภทปริศนาคำทาย) 
 • http://www.gotoknow.org/blog/auon11/338071 แบบฝึกซ่อมเสริมทักษะอ่านเขียนภาษาไทย ชั้น ป.๑-๓ (สื่อการเรียน)
 • http://www.gotoknow.org/blog/auon11/292053 หนังสือทำมือ ตอน ๑ (ขั้นตอนการผลิตสื่อการเรียนการสอน, สื่อส่งเสริมการอ่านอย่างง่าย) 
 • http://www.gotoknow.org/blog/auon11/299113หนังสือทำมือ ตอน ๒ (ขั้นตอนการผลิตสื่อการเรียนการสอน, สื่อส่งเสริมการอ่านอย่างง่าย)
 • http://www.gotoknow.org/blog/auon11/300008 หนังสือทำมือ ตอน ๓ (ขั้นตอนการผลิตสื่อการเรียนการสอน, สื่อส่งเสริมการอ่านอย่างง่าย)

และยังมีอีกหลายๆลิงค์ (จะนำมาเพิ่มให้อีกเมื่อมีโอกาส..เจ้า)
ด้วยรัก&ห่วงใย ..จากใจ ศน.อ้วน เจ้า
..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/535251