วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

จากใจ..กัลยาณมิตรนิเทศ (๔)

       “รอยยิ้ม..ตราตรึงจิต
J       จุดเด่นของท่านคือ       ยิ้มเอย
สานสร้างความคุ้นเคย             แคล่วคล่อง
ผูกสมัครมิเพิกเฉย                 แม้แปลก หน้าตน
สร้างเพื่อนแลพี่น้อง               ทั่วทุก เขตคาม

J       ทุกคราที่ท่านยิ้ม         พิมพ์ใจ   ยิ่งนา
ฉายแววตาห่วงใย                  โอบเอื้อ
แม้อยู่ห่างเพียงใด                 มิเสื่อม สัมพันธ์
น้ำจิตคิดเอื้อเฟื้อ                   กูลเกื้อ เสมอมา

J       หวนอดีตคิดเมื่อครั้ง      ทำงาน  ร่วมกัน
ยิ้มท่านชวนชื่นบาน                ถ้วนหน้า
ทุกข์เข็ญมาแผ้วพาน             ไม่พรั่น สั่นคลอน
ยิ้มรับและทายท้า                  ทุกสิ่ง พร้อมเผชิญ

J       ยิ้มนี้เป็นยิ้มที่             จริงใจ
เพราะยิ้มจากข้างใน               จิตชอบ
ขอจุ่งยิ้มต่อไป                     คงอย่าง นี้แล
ประทับจิตคนรายรอบ              ชื่นชอบ  ตลอดกาล

     จาก..ครูแม่อาย...ผู้ที่ชื่นชม