วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

จากใจ..กัลยาณมิตรนิเทศ (๙)..ขอบคุณวิทยากร..
                             พนมมือก้มกราบ   ด้วยซาบซึ้งและเลื่อมใส

       ศน. ผู้ก่อให้             เกิดปัญญาวิชาการ

นาม วัชราภรณ์          ผู้ฝึกสอนอย่างเชี่ยวชาญ
สมที่เป็นอาจารย์            สอนงานครูผู้ห่างไกล

                  ครูดอยคอยดูมา    ด้วยศรัทธาอันยิ่งใหญ่

ตั้งแต่งานวิจัย                จนสืบสานงานหนังสือ
สดสวยและอ่อนหวาน     เป็นตำนานร่ำระบือ
จริงจังจริงใจคือ              คำเล่าลือที่ยลยิน
ขอบคุณด้วยดวงใจ แด่ท่านไซร้ใฝ่ถวิล
มวลครูสมใจจินต์           ได้ฝึกหัดพัฒนา
เติมเต็มความสามารถ     ทั้งศิลป์ศาสตร์ทางภาษา
เป็นยุทธศาสตร์              สอนเด็กไทยให้รุ่งโรจน์
          แม้นมีวจีใด           ไม่ไพเราะเสนาะโสต
ขอจงอย่าได้โกรธ            ลุแก่โทษในความเขลา
เป็นเพียงกวีป่า               บังอาจมาร่ายกาพย์เข้า
ชั้นเชิงยังอ่อนเยาว์ ใช่เหล่าแก้วกวีกาญจน์

นวลน้อย  สินชู  :  ผู้ประพันธ์
อาจารย์    ระดับ ๗ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร  อ.ดอยเต่า
(วิทยากรเรื่องการสร้างหนังสือสำหรับเด็ก สพท.ชม.๕ รุ่น ๑ :  -๙ ธ.ค. ๒๕๔๗)