วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

จากใจ..กัลยาณมิตรนิเทศ (๑๕)


ขอบคุณกำลังใจ...ที่มอบให้


             พูดถึงสิ่งดีดีที่ได้รับ   
การสอนจับใจความให้ได้ผล
กลวิธีการสอนแสนชื่นกมล
เพื่อนักเรียนทุกคนนั้นเข้าใจ
ทั้งการสอนอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียน
อีกพากเพียรทำสื่อสีสดใส
ที่สำคัญคือ แนวทางกำลังใจ
เพื่อพัฒนาภาษาไทยให้เจริญ

จากใจ...ครูภาษาไทยกลุ่มรวมพลังสร้างสรรค์งานสอน
ร.ร.ฟากกว๊านวิทยาคม,  ร.ร.ฝายกว้างวิทยาคม, ร.ร.อนุบาลเชียงคำ
ศูยน์ภาษาไทยโรงเรียนในฝันจังหวัดพะเยา
๓๐-๓๑ สิงหาคมและ ๑ กันยายน ๒๕๕๐
เป็นวิทยากร เรื่อง..เทคนิคการสอนภาษาไทย
และการสร้างสื่อสอนอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนศน.อ้วนให้ความรู้ตั้งมากมาย    อยากให้ขยายลงในเว็บไซต์บ้าง
ครูทุกคนจะได้มีแนวทาง      คิดสร้างสรรค์นำไปพัฒนา
...หนึ่งความคิดเห็นที่ต้องทำตาม..ไม่ระบุชื่อค่ะ...