วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

จากใจ..กัลยาณมิตรนิเทศ (๖)


เธอ...คือ  " ผู้ให้ "


คือ..ผู้ให้วิชาปัญญารู้           
แก่เพื่อนครูผู้ใฝ่ใจศึกษา
ที่แวะเวียนเรียนรู้ในทุกครา        
มิอ่อนล้าตำหนิฤาติเตียน
                  
คือ..ผู้ให้ความรู้อันมีค่า       
ทั้งตำรับตำราด้านงานเขียน
หนังสือภาพอ่านเพิ่มเสริมการเรียน  
เป็นแสงเทียนชี้นำให้ทำตาม
                  
คือ..ผู้ให้ไมตรีเพื่อนพี่น้อง      
โดยชี้ช่องแนะนำตอบคำถาม
วิทยากรเลื่องชื่อระบือนาม               
ทั่วเขตคามยกย่องก้องสกล

คือ..ผู้ให้หนทางสร้างโอกาส  
จนร่วมงานระดับชาติมาหลายหน
ได้เผยแพร่ความรู้สู่ผองชน               
ให้ยินยลคนทั่วไปในสังคม                

คือ..ผู้มอบกำลังใจให้ฟันฝ่า  
อุปสรรคนานาที่ถาโถม
คือ..ผู้ให้...เสมอมาน่านิยม              
ขอชื่นชมด้วยใจ..ให้ตอบแทน
***********************ด้วยรักจากใจ

สมาชิกชมรมครูภาษาไทย
รวมใจแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้