วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

จากใจ..กัลยาณมิตรนิเทศ (๗)


กัลยาณมิตรในดวงใจ


       ขอกล่าวถ้อยร้อยความตามความคิด
กัลยาณมิตรนิเทศการศึกษา
เป็นผู้ให้ชนทั่วถิ่นทุกเวลา
น้อมนำห้าคุณธรรมสู่เพื่อนครู
       ครู..วัชราภรณ์ วัตรสุข
พัฒนายุคการศึกษาให้สวยหรู
ท่านมุ่งงานนิเทศสู่เพื่อนครู
ได้เรียนรู้ฝึกฝนมายาวนาน
       ยิ้ม ประนม ก้ม  ไหว้ เป็นนิจสิน
ฟังจนชินถ้อยมธุรสที่ขับขาน
คุณธรรมนิเทศห้าประการ
เป็นปณิธานความสำเร็จในการงาน
      ประทับใจ...ในยิ้มแย้มที่แจ่มใส
ประนมไหว้จริงใจวลีขาน
ท่านอ่อนน้อมถ่อมตนมาเนิ่นนาน
ประสบการณ์สานพลังใจอาสา
      ประทับใจ...ท่านให้ความเป็นมิตร
ให้แนวคิดความรู้ตามปรารถนา
ให้โอกาสกำลังใจทุกเวลา
จิตเมตตาสัมพันธ์นั้นกลมเกลียว
      ประทับใจ...ในผลงานอันทรงค่า
มุ่งพัฒนาเด็กไทยฉลาดเฉลียว
มีทั้งสื่อหนังสือมากมายเชียว
คือหนึ่งเดียวเพชรแวววับประดับใจ
      ขอเชิดชูเทิดทูนในความดี
มิตรไมตรีมากมายสุดหาไหน
ศึกษานิเทศก์กัลยาณมิตรในดวงใจ
คู่การศึกษาชาติไทยก้าวไกลเอย

   

   จากใจจริง...หนึ่งกัลยาณมิตร..ครูจันทพร  พลอินตา
   โรงเรียนวัดห้วยแก้ว      อำเภอแม่ออน     จังหวัดเชียงใหม่