วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

จากใจ..กัลยาณมิตรนิเทศ (๒)


แด่..ยอดหญิงเก่ง


...จะขอเอื้อนเอ่ยนามทรามสมร
วัชราภรณ์ วัตรสุข สุดยอดหญิง
ศึกษานิเทศก์เขตหนึ่งผู้เก่งจริง
ไม่ประวิงแม้งานหนักจักสู้ทน
...ด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจเสียงไพเราะ
วาจาเสนาะเพราะหูทุกแห่งหน
ประนมกรสอนสนุกทุกผู้คน
ไม่เคยบ่นบอกใครให้ได้ยิน
...เป็นยอดหญิงเก่งกาจการถ่ายทอด
เป็นสุดยอดฝีมือแกร่งดั่งหิน
ชนถวิลใคร่ปรึกษาประสาครู
ภาษาไทยเปรื่องปราชญ์บาดใจจินต์
...ยอมรับในทุกท่านตามสามารถ
ให้โอกาสผู้คนได้เรียนรู้
จริงใจให้เวลาแด่เพื่อนครู
เปิดคลินิกให้เรียนรู้ผ่านทางไกล
...ผู้คิด "คุณธรรมนิเทศ" ห้าประการ
ยิ้ม ประนม ก้ม ขาน และการให้
รักการงานทุ่มเททำด้วยใจ
คอยดูแล เอาใจใส่อุทิศตน
...ขอชมเชย วัชราภรณ์ วัตรสุข
ให้ปลอดทุกข์ปลอดภัยทุกแห่งหน
คนทำดี ดีประสบ ผู้คนยล
วอนพระดลให้พบสุขทุกวารเทอญ.


                   ด้วยใจรักพี่สาวค่ะ..ลินลดา  กันทะพงค์ (น้องขวัญ)
                                             โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่       สพท.เชียงใหม่ เขต ๑
                                              http://gotoknow.org/blog/auon10/163027