วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

การให้

การให้
เป็นผู้ให้  ต้องมีใจ อันดับแรก
จะจ่ายแจก เป็นทาน เกิดกุศล
ต้องเจตนา อยากให้ ที่ใจตน
เกิดเป็นผล เพราะใจ ตั้งมาดี

ให้ความรู้ คำแนะนำ ด้วยกัลยาณมิตร
ให้จากจิต ให้อภัย ไม่ถอยหนี
ให้เวลา ให้แบ่งปัน  ให้ทันที
ให้อย่างนี้ เพื่อพัฒนา การศึกษาไทย

เป็นผู้ให้ ใจเพิ่มสุข อันยิ่งใหญ่
เพราะยิ่งให้ ยิ่งได้ ไม่แปลกไฉน
เป็นผู้ให้ จากกมล คนให้ใจ
โลกนั้นไซร้ ได้สุข ทุกชีวิน


ศน.อ้วน ร้อยเรียง..เจ้า