วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

จากใจ..กัลยาณมิตรนิเทศ (๑๔)


...ประทับใจ...


       อบรมมาหลายครา  
สมคุณค่าวันนี้เอง
ตรงจุดต้องการเป๋ง
ฝึกอย่างไรเด็กรักเรียน
วิทยากรเก่งกาจนัก
ให้รู้หลักอย่างพากเพียร
ฝึกเด็กรักอ่านเขียน
เป็นขั้นตอนอย่างครบครัน
ขอบคุณวิทยากร
ที่ฝึกสอนให้สร้างสรรค์
...ประทับใจ...ที่แบ่งปัน
ซาบซึ้งในความการุณ

ครูอารี  พันธุ์เมืองมา
โรงเรียนอนุบาลจุล (บ้านบัวสถาน)  จังหวัดพะเยา