วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขาน

ขาน
อันน้ำคำวาจาภาษามนุษย์
เป็นสิ่งสุดประเสริฐหาได้ง่าย
อันน้ำคำวาจาภาษาใจ
ก็สื่อได้ว่าประเสริฐเลิศโลกา

_^_
อันน้ำคำวาจาภาษามนุษย์
หมั่นฝึกพูดพูดดีดีนักหนา
อันน้ำคำใฝ่ร้อยถ้อยวาจา
เสมือนว่าภาษานั้นน่าชมเชย
_^_
อันน้ำคำวาจาภาษามนุษย์
สุดประเสริฐล้ำเลิศใช่จะว่า
อันน้ำคำภาษาถ่ายทอดมา
บอกได้ว่าผู้พูดหนา..น่ารักจริง


ศน.อ้วน ร้อยเรียง..เจ้า