วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

ก้ม


ก้ม
อาการ “ก้ม” คืออ่อนน้อมถ่อมดวงจิต
ฝึกเป็นนิจทำทุกวันนั้นเห็นผล
ตัวชี้วัดค่างานการฝึกตน
เกิดเป็นคนอ่อนน้อมเป็นเห็นค่างาม
_^_
ก้มยอมรับผู้อื่นชื่นในจิต
ก้มยอมรับมิ่งมิตรไม่เหยียดหยาม
ก้มยอมรับความคิดเห็นเป็นความงาม
ก่อสุขล้ำกรุ่นกมลเกิดเป็นแรง
_^_
การอ่อนน้อมถ่อมตนให้คนรัก
ไผ่ไม่หักเพราะอ่อนได้ไม่ยอมแข็ง
มากความหมายที่หญ้าใหญ่ได้สำแดง
ให้รู้แจ้งค่าหลายไผ่กองาม


..ศน.อ้วน ร้อยเรียง ..เจ้า..