วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประนมประนม

สิบนิ้วยกประนมก้มคารวะ
เหมาะแก่กาลเทศะทุกสมัย
การประนมก้มไหว้เอกลักษณ์ไทย
ขจรไกลงามงดปรากฏนาน
_^_
เมื่อไหว้เขาเราได้การไหว้ตอบ
เป็นระบอบแต่โบราณท่านกล่าวขาน
ไหว้ผู้ใหญ่ เป็นประจำ เหมาะแก่กาล
ไหว้ผู้น้อย ยิ่งเบิกบาน ซ่านฤดี
_^_
“สวัสดีเจ้า” พร้อมประนม ก้มศีรษะ
“ขอบคุณค่ะ” น้อมประนม ขมันขมี
“โชคดีเจ้า” นิ้วประนม พรมชีวี
หมั่นทำไป “สวัสดี” ไม่มีจน

ศน.อ้วน : ร้อยเรียง..เจ้า